Skip Navigation Links
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Ogólne
Jaka jest różnica pomiędzy danymi a programem?

Program składa się z plików z rozszerzeniem .exe i .dll. Są to instrukcje, które mówią komputerowi jak wykonać obliczenia i kierują interfejsem użytkownika, nie moga być zmieniane przez niego i nie zmieniają się – gdy program jest uruchomiony. Dane składają się z dwóch części:


1. Szczegóły wymiarów profilu, kiedy i jak te profile są połączone, wzmocnione, wyposażone, jaki rodzaj szkła itp.
2. Szczegóły zamówień i ofert jakie wprowadził użytkownik.

Kiedy mówimy o danych, zwykle odnosimy się do pierwszej części.

W jaki sposób mogę się dowiedzieć, gdzie moje dane i program zostały zainstalowane?

Możesz sprawdzić ikone na pulpicie gdzie program i pliki danych są zainstalowane. Wybierz ikonę i kliknij prawym przyciskiem myszy. Z menu wybierz Właściwości. Ścieżka wskazująca ‘Cel’ to miejsce gdzie plik programu został zainstalowany natomiast ‘Rozpocznij w ‘ to miejsce gdzie plik z danymi został zainstalowany.

Które drukarki współpracują z Windowmaker?

Windowmaker obsługuje wszystki drukarki kompatybilne z Microsoft Windows.

Wymagania Techniczne

Przed zainstalowaniem i uruchomieniem Windowmaker upewnij się, że spełnia poniższe wymagania minimalne. Kliknij tutaj po informacje w PDF.

Do przeglądania i pobrania warunków wstępnych dla programu Windowmaker, kliknij tutaj.

O Windowmaker
How do I buy Windowmaker?

You can buy Windowmaker products from our dealers and partners located in your region. You can also fill and submit the Sales Enquiry Form on our website and someone from our sales team will contact you soon to discuss your requirements further. If your enquiry is urgent please call us on +44 (0)20 8390 4931 or email help@windowmaker.com.

Will I be charged for upgrading from my current version to the latest version?

No, if you are on a valid WUP, you will not be charged for upgrading to the latest version. WUP provides a comprehensive service to support and protect your investment in Windowmaker software. The WUP eliminates uncertainty over continued investment, as a single annual/quarterly/monthly payment ensures you remain on the latest version. Renewed on an annual basis, your WUP will ensure that you benefit from all the latest development and enhancements in the software, as well as access to the comprehensive support network.

Korzystanie z Windowmaker
Czy produkty Windowmaker są kompatybilne z systeme operacyjnym Microsoft Windows Vista?

Tak, następującego produkty Windowmaker (wersja 5.601) są kompatybilne z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista:

Czy Windowmaker pracuje z 64-bit systemem operacyjnym?

Windowmaker obsługuje 64-bit systemy operacyjne.

Jednak z 64-bitowych wersji niektóre procesy partii Windowmaker nie są obsługiwane. Oznacza to w przypadku korzystania z jednego lub więcej tych procesów konieczne aby co najmniej jeden komputer miał 32-bitowy system operacyjny.

Alternatywnie, Windows 7 ma funkcję o nazwe tryb Windows XP. W przypadku korzystania z tego trybu, procesy nie działające na 64-bitowej wersji działają poprawnie w tej wersji. (Musisz użyć klucza USB Windowmaker w trybie Windows XP).

Należy pamiętać, że tryb Windows XP jest dostępny tylko w Windows 7 Professional lub Ultimate. Tryb Windows XP może być realizowany w przypadku komputerów z 32-bitowym systemem operacyjnym, które nie są dostępne.

Kliknij tutaj aby zobaczyć szczegóły na temat trybu Windows XP.

Czy wcześniejsze wersje produktów Windowmaker są kompatybilne z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista?

Produkty Windowmaker w wersji starszej niż 5.601 nie są kompatybilne z Microsoft Windows Vista.

Czy są jakieś konkretne punkty o których należy pamiętać podczas instalowania produktów Windowmaker na systemie operacyjnym Microsoft Windows Vista/7?

Tak, upewnij się, że podczas instalacji folder z danymi ‘Data Folder’ nie powinien być tworzony wewnątrz folderu programu ‘Program Folder’

Czy oprogramowanie innych firm, używane przez Windowmaker można również uruchomić na systemie operacyjnym Microsoft Windows Vista?

Tak, oprogramowanie wykorzystywane przez produkty Windowmaker działa na systemie Microsoft Windows Vista. Aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na poniższe linki odnoszące się do danej aplikacji:

Are Windowmaker reports customizable?

Yes, Windowmaker provides a flexible and powerful reporting facility that provides up-to-date information to help in all areas of your business. Should you require customizing any of the standard reports or create a new report, please Ask Us for a quote.

O Windowseller
Jaka jest licencja Windowseller?

Windowseller works on hardware lock (Dongle). During installation, the program creates an encrypted license file that uniquely identifies the program with a computer.

Co to jest plik licencji i dlaczego muszę zrobić jego kopię zapasową?
  • Gdy Windowseller jest zainstalowany na komputerze, tworzy się zaszyfrowany plik licencji w katalogu instalacyjnym o nazwie Ws3-4420.slx. Jeśli zakupiłeś Windowseller, ważne jest żeby kopia zapasowa tego pliku była przechowywana w bezpiecznym miejscu.
  • W przeciwnym razie, jeśli masz do wykonania format, Windowseller powróci do niezarejestrowanego stanu podczas reinstalacji. Jeśli jest tak w przypadku powyżej, plik może być skopiowany do katalogu instalacyjnego (zastąpienie istniejącego pliku .slx), który przywróci licencję na PC (stan zmieni się ponownie na „Kopia zarejestrowana”).
  • Po zarejestrowaniu Windowseller zawsze twórz kopie zapasową pliku Ws3-4420.slx w bezpiecznym miejscu! Jeśli dysk twardy ulegnie awarii i będzie potrzeba wymiany go, nowa licencja będzie musiała zostać zakupiona ponieważ plik .slx nie będzie współpracował z nowym dyskiem. Użytkownicy handlowi powinni zabezpieczyć się przed takimi awariami.
Jak otrzymać ID użytkownika i hasło?

Po pierwszym uaktualnieniu programu użytkownik otrzymuje ID użytkownika. Ponadto, jeśli uaktualnisz jakąkolwiek opcje poniżej otrzymasz nazwę użytkownika „SUPERVISOR” oraz hasło aby móc się zalogować do programu.

  • Koszty/Ceny,
  • Uaktualnienie z 250 do 9999 ofert/zamówień.
Korzystanie z Windowseller
Jak utworzyć dane w Windowseller?

Dane w Windowseller tworzoną są przy użyciu pozycji ‘Utwórz dane Windowseller’ menu dostępnego w pasku Narzędzia. Dalsze szczegóły możesz znaleźć w systemie pomocy Windowmaker pod hasłem ‘Jak utworzyć dane Windowseller’.

W przypadku aktualizowania danych, mogę udostępnić te zmiany sprzedawcy?

Wszelkie zmiany w danych dostawcy będą musiały być dostarczone do sprzedawców aby stworzyć nowe dane Windowseller. Możesz przekazać zaktualizowane dane sprzedawcy. Jednak nie będą one zawierać żadnych zmian, które zrobił sprzedawca w dostarczonych wcześniej danych.

Jeśli wprowadziłeś tylko zmiany kosztów/cen będziesz musiał dostarczyć nowy plik WM.CFG, który odzwierciedla te zmiany. Przed przekazaniem nowego pliku, sprawdź czy twoja wersja pasuje z wersją danych, którą używa sprzedawca.

Czy mogę mieć dane od więcej niż jednego dostawcy?

Tak, możesz mieć dane od więcej niż jednego dostawcy. Dane od poszczególnych dostawców powinny być przechowywane w oddzielnych folderach oraz sam Windowseller w innym folderze tak aby program mógł łatwo zostać uruchomiony z dowolnymi danymi.

Kiedy tworze okno program mówi, że to niemożliwe. Jaki jest najbardziej prawdopodobny problem?

Najbardziej prawdopodobny problem jest w tym, że nie możesz wejść do określonego typu okna z powodu danych w jaki zostały wprowadzone. Każdorazowo w przypadku wystąpienia błędów program przechodzi w tryb szkielet. W oknie błędów wyskakuje rodzaj błędu.

Jak łatwo uzyskać dane profili dla mojego Windowseller?

Powinieneś:

  • Zainstalować profil danych. Kliknij tutaj aby uzyskać dane profili lub,
  • Skontaktuj się z dostawcą i poproś go o dostarczenie danych profili jeśli profil twojej firmy nie znajduje się na liście.
Jak przenieść mój program Windowseller z jednego komputera do drugiego?

Aby przenieść program Windowseller musisz najpierw przenieść dane i informace na temat licencji na drugi komputer. Proszę odnieść się do następującego „Jak to” w pliku pomocy Windowseller dla szczegółowych procedur:

  • Jak przesłać licencje Windowseller
  • Jak przesłać dane Windowseller na inny komputer