Skip Navigation Links
Obsługa Windowmaker zdarzeń i zamowień
Dane kontaktowe firmy
Firma* :
ID użytkownika* :
Numer telefonu* :
Adres Email* :
Fax :
Adres pocztowy* :
Adres na fakturze (jesli inny) :
Kontakt z firma :
Bezpośrednia linia :
Wymagana obsługa zdarzeń
Państwo/Region :

Prosze zafakturować powyższe powtarzające się zdarzenia pomocy, kiedy nasza liczba pozostałych przypadków pomocy spadnie poniżej   kredytu/ów pomocy (minimum 1 zdarzenie). Wszystkie faktury obsługi pomocy będą opłacane w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury. Rozumiemy, że w celu zapewnienia ciągłości wsparcia oraz uniknięcia spadającego do zera kredytu pomocy lub wstrzymania pomocy opłata faktury musi być przyjmowana w czasie przez WSL.

Zasady i warunki

Wszystkie obsługi podlegają standardowi Windowmaker Software Limited End User Licence Agreement i Support Terms & Conditions (Przeczytaj FAQ tego dokumentu). Poprzez umieszczenie tego warunku stwierdzamy, że zgadzasz sie przestrzegać wszystkich tych warunków. Anulowanie Optional Top Up Requests musi zostać dostarczone w formie pisemnej.

Metody zapłaty (wymagane tylko gdy nie zamawiane są Repeat Top Up zdarzenia)


Podpisy


Numer zamówienia* :
Podpis* :
Imię* :